MÈO THẦN TÀI SIZE LỚN


TIPS LARGE SIZE

Liên Hệ

PRODUCT CATTLE TIPS LARGE SIZE
Material: High quality ceramic
Size: 28 x 28 cm
Color: Many colors, many styles

Description
Surely all of us passing by the shops, mini supermarkets, business showrooms ... see more or less a white cat image with scowling arms. So what is that cat? That is the Cat Maneki Neko of Japan.

  Thường được gọi là mèo may mắn, mèo vạn phúc, mèo thần tài,..Trong văn hóa của người Nhật, đây được xem là biểu tượng cho những điều vạn phúc, cát tường, tốt đẹp. Mèo Thần Tài thường hay được đặt trước cửa hàng kinh doanh nhằm chào gọi khách đến với cửa hàng.

For more information about Cat Than Tai Maneki Neko, please contact Ngoc Anh Furniture Supermarket.

 

Hotline: 028 38 910 651 – 0707 054 045

Website: www.noithatngocanh.com

Related products

viewed products


TIPS LARGE SIZE

TIPS LARGE SIZE

contact